Công ty TNHH Hà Phong là đại lý uỷ quyền Cung cấp lắp đặt và tích hợp các sản phẩm tự động hoá của tập đoàn Yaskawa Electric Nhật Bản : Biến tần, Robot Motoman, PLC Vipa, động cơ servo, HMI …

Đại lý yaskawa
Đại lý yaskawa

Biến tần Yaskawa A1000 công suất đến 630 kw ứng dụng cho tải nặng
Biến tần Yaskawa GA700 công suất đến 630 kw ứng dụng cho tải nặng
Biến tần Yaskawa E1000 công suất đến 630 kw dùng cho bơm quạt
Biến tần Yaskawa V1000 công suất đến 18,5 KW dùng cho tải thường
Biến tần Yaskawa J1000 công suất đến 5,5 kw dùng cho tải nhẹ
Biến tần trung thế Yaskawa MV1000 công suất đến 12000 kvA dùng cho động cơ trung thế