CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HÀ PHONG

    Trụ sở: Số 12 Trần Quốc Hoàn, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
    Điện thoại: (024) 3224 2266 - Fax: (024) 3224 2288
    Hotline: 0904 828 747 - 0981 808 969 - 0963 600499
    Website: HaPhongJSC.com
    Email: hungpv@haphongjsc.com