Robot Yaskawa MPL800II

Robot Yaskawa Motoman MPL800

Robot Yaskawa MPL800II

Giới thiệu về Robot Yaskawa MPL800II

Robot Yaskawa MPL800 II 4-axis robot has a payload of 800 kg and a reach of 3,159 mm. This model is the largest palletising robot available in the world.

Robot Yaskawa MPL800II là loại robot 4 trục có khả năng mang tải trọng 800 kg và tầm hoạt động của cánh tay là 3159 mm.

Đây là loại robot pallet lớn nhất hiện có trên thế giới

Thông số kỹ thuật Robot Yaskawa MPL800II

Số trục điều khiển đồng thời 4 trục
Khả năng mang tải 800 kg
Khoảng hoạt động lớn nhất 3159 mm
Sai số lặp lại 0.5 mm
Trọng lượng robot 2550 kg
Nguồn cấp điện 8 KVA
Trục S Axis 65 º/sec
Trục L Axis 65 º/sec
Trục U Axis 65 º/sec
Trục T Axis 125 º/sec

Trở lại mục robot công nghiệp