Động cơ Servo Yaskawa SGM7A

Động cơ Servo Yaskawa SGM7A

Động cơ Servo Yaskawa SGM7A

 Video Flyer Brochure Tech Supplement Core Manuals Configurator Instructions

Động cơ Servo Yaskawa SGM7A

Động cơ Servo Yaskawa SGM7A 200V Input (24-bit encoder)

Part Number
Rated Output
Options
SGM7A-A5A7D61 50W No Options
SGM7A-A5A7D6C 50W 24V Brake
SGM7A-A5A7D6E 50W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-A5A7D6S 50W Shaft Seal
SGM7A-01A7D61 100W No Options
SGM7A-01A7D6C 100W 24V Brake
SGM7A-01A7D6E 100W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-01A7D6S 100W Shaft Seal
SGM7A-C2A7D61 150W No Options
SGM7A-C2A7D6C 150W 24V Brake
SGM7A-C2A7D6E 150W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-C2A7D6S 150W Shaft Seal
SGM7A-02A7D61 200W No Options
SGM7A-02A7D6C 200W 24V Brake
SGM7A-02A7D6E 200W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-02A7D6S 200W Shaft Seal
SGM7A-04A7D61 400W No Options
SGM7A-04A7D6C 400W 24V Brake
SGM7A-04A7D6E 400W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-04A7D6S 400W Shaft Seal
SGM7A-06A7D61 600W No Options
SGM7A-06A7D61 600W 24V Brake
SGM7A-06A7D61 600W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-06A7D61 600W Shaft Seal
SGM7A-08A7D61 750W No Options
SGM7A-08A7D6C 750W 24V Brake
SGM7A-08A7D6E 750W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-08A7D6S 750W Shaft Seal
SGM7A-10A7D61 1.0kW No Options
SGM7A-10A7D6C 1.0kW 24V Brake
SGM7A-10A7D6E 1.0kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-10A7D6S 1.0kW Shaft Seal
SGM7A-15A7D61 1.5kW No Options
SGM7A-15A7D6C 1.5kW 24V Brake
SGM7A-15A7D6E 1.5kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-15A7D6S 1.5kW Shaft Seal
SGM7A-20A7D61 2.0kW No Options
SGM7A-20A7D6C 2.0kW 24V Brake
SGM7A-20A7D6E 2.0kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-20A7D6S 2.0kW Shaft Seal
SGM7A-25A7D61 2.5kW No Options
SGM7A-25A7D6C 2.5kW 24V Brake
SGM7A-25A7D6E 2.5kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-25A7D6S 2.5kW Shaft Seal
SGM7A-30A7D61 3.0kW No Options
SGM7A-30A7D6C 3.0kW 24V Brake
SGM7A-30A7D6E 3.0kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-30A7D6S 3.0kW Shaft Seal
SGM7A-40A7D61 4.0kW No Options
SGM7A-40A7D6C 4.0kW 24V Brake
SGM7A-40A7D6E 4.0kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-40A7D6S 4.0kW Shaft Seal
SGM7A-50A7D61 5.0kW No Options
SGM7A-50A7D6C 5.0kW 24V Brake
SGM7A-50A7D6E 5.0kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-50A7D6S 5.0kW Shaft Seal
SGM7A-70A7D6S 7.0kW No Options

Động cơ Servo Yaskawa SGM7A 400V Input (24-bit encoder)

Part Number
Rated Output
Options
SGM7A-02D7F61 200W No Options
SGM7A-02D7F6C 200W 24V Brake
SGM7A-02D7F6E 200W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-02D7F6S 200W Shaft Seal
SGM7A-04D7F61 400W No Options
SGM7A-04D7F6C 400W 24V Brake
SGM7A-04D7F6E 400W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-04D7F6S 400W Shaft Seal
SGM7A-08D7F61 750W No Options
SGM7A-08D7F6C 750W 24V Brake
SGM7A-08D7F6E 750W 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-08D7F6S 750W Shaft Seal
SGM7A-10D7F61 1.0kW No Options
SGM7A-10D7F6C 1.0kW 24V Brake
SGM7A-10D7F6E 1.0kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-10D7F6S 1.0kW Shaft Seal
SGM7A-15D7F61 1.5kW No Options
SGM7A-15D7F6C 1.5kW 24V Brake
SGM7A-15D7F6E 1.5kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-15D7F6S 1.5kW Shaft Seal
SGM7A-20D7F61 2.0kW No Options
SGM7A-20D7F6C 2.0kW 24V Brake
SGM7A-20D7F6E 2.0kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-20D7F6S 2.0kW Shaft Seal
SGM7A-25D7F61 2.5kW No Options
SGM7A-25D7F6C 2.5kW 24V Brake
SGM7A-25D7F6E 2.5kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-25D7F6S 2.5kW Shaft Seal
SGM7A-30D7F61 3.0kW No Options
SGM7A-30D7F6C 3.0kW 24V Brake
SGM7A-30D7F6E 3.0kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-30D7F6S 3.0kW Shaft Seal
SGM7A-40D7F61 4Kw No Options
SGM7A-40D7F6C 4kW 24V Brake
SGM7A-40D7F6E 4kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-40D7F6S 4kW Shaft Seal
SGM7A-50D7F61 5kW No Options
SGM7A-50D7F6C 5kW 24V Brake
SGM7A-50D7F6E 5kW 24V Brake, Shaft Seal
SGM7A-50D7F6S 5kW Shaft Seal