Bảng giá biến tần yaskawa

Bảng giá biến tần yaskawa

Tham khảo Bảng giá biến tần yaskawa – Liên hệ để có giá tốt cho dự án

Bảng giá biến tần yaskawa dòng A1000 điện áp 400V

Bảng giá biến tần yaskawa A1000 điện áp 400V

Liên hệ để được tư vấn giá biến tần yaskawa tốt

Mã hàng biến tần Yaskawa A1000Điện ÁpCông suất KWĐơn giáKhối lượng
Model(V)(HD)(USD)
CIMR-AT4A00023phase  400V0.43824.5
CIMR-AT4A00043phase  400V0.754134.5
CIMR-AT4A00053phase  400V1.54394.5
CIMR-AT4A00073phase  400V2.24854.5
CIMR-AT4A00093phase  400V35464.5
CIMR-AT4A00113phase  400V3.75695.5
CIMR-AT4A00183phase  400V5.56185.5
CIMR-AT4A00233phase  400V7.56706.5
CIMR-AT4A00313phase  400V117806.5
CIMR-AT4A00383phase  400V1598710
CIMR-AT4A00443phase  400V18.5119323
CIMR-AT4A00583phase  400V22143027
CIMR-AT4A00723phase  400V30171540
CIMR-AT4A00883phase  400V37201440
CIMR-AT4A01033phase  400V45235745
CIMR-AT4A01393phase  400V55273145
CIMR-AT4A01653phase  400V75373885
CIMR-AT4A02083phase  400V905117110
CIMR-AT4A02503phase  400V1105758115
CIMR-AT4A02963phase  400V1326396120
CIMR-AT4A03623phase  400V1607787135
CIMR-AT4A04143phase  400V1859541145
CIMR-AT4A05153phase  400V22011122250
CIMR-AT4A06753phase  400V31515770250

Bảng giá biến tần yaskawa A1000 điện áp 200V

Liên hệ để được tư vấn giá biến tần yaskawa tốt

Mã hàng biến tần Yaskawa A1000Điện ÁpCông suất KWĐơn giáG   W (KG)
Model(V)(HD)(USD)
CIMR-AA2A00043phase  200V0.43894
CIMR-AA2A00063phase  200V0.754434
CIMR-AA2A00083phase  200V1.14984
CIMR-AA2A00103phase  200V1.55304
CIMR-AA2A00123phase  200V2.25624
CIMR-AA2A00183phase  200V36455
CIMR-AA2A00213phase  200V3.76585
CIMR-AA2A00303phase  200V5.57845.5
CIMR-AA2A00403phase  200V7.59955.5
CIMR-AA2A00563phase  200V1112927
CIMR-AA2A00693phase  200V15176310
CIMR-AA2A00813phase  200V18.5228810
CIMR-AA2A01103phase  200V22255125
CIMR-AA2A01383phase  200V30276030
CIMR-AA2A01693phase  200V37358443
CIMR-AA2A02113phase  200V45374045
CIMR-AA2A02503phase  200V55692387
CIMR-AA2A03123phase  200V75907190
CIMR-AA2A03603phase  200V9011857115
CIMR-AA2A04153phase  200V11012873115

Bảng giá biến tần yaskawa dòng E1000 điện áp 400V

Mã hàng biến tần yaskawa E1000Điện ápCông suấtĐơn giáKhối lượng
Model(V)(HD)(USD)
CIMR-ET4A00023phase  400V0.753324
CIMR-ET4A00043phase  400V1.53604
CIMR-ET4A00053phase  400V2.23914
CIMR-ET4A00073phase  400V34434
CIMR-ET4A00093phase  400V3.74624.5
CIMR-ET4A00113phase  400V5.55204.5
CIMR-ET4A00183phase  400V7.55335
CIMR-ET4A00233phase  400V116605
CIMR-ET4A00313phase  400V157756.5
CIMR-ET4A00383phase  400V18.59506.5
CIMR-ET4A00443phase  400V22113010
CIMR-ET4A00583phase  400V30132025
CIMR-ET4A00723phase  400V37156030
CIMR-ET4A00883phase  400V45183345
CIMR-ET4A01033phase  400V55237545
CIMR-ET4A01393phase  400V75282150
CIMR-ET4A01653phase  400V90370050
CIMR-ET4A02083phase  400V110459795
CIMR-ET4A02503phase  400V1325197120
CIMR-ET4A02963phase  400V1605997125
CIMR-ET4A03623phase  400V1858297130
CIMR-ET4A04143phase  400V2208713150
CIMR-ET4A05153phase  400V2509198200
CIMR-ET4A06753phase  400V35514096200

Bảng giá biến tần yaskawa dòng J1000 điện áp 400V và 200V

Mã hàng biến tần yaskawa J1000Điện ápCông suấtĐơn giáKhối lượng
Model(V)(HD)(USD)
CIMR-JT4A0001BAA3phase  400V179
CIMR-JT4A0002BAA3phase  400V198
CIMR-JT4A0004BAA3phase  400V211
CIMR-JT4A0005BAA3phase  400V243
CIMR-JT4A0007BAA3phase  400V299
CIMR-JT4A0009BAA3phase  400V313
CIMR-JT4A0011BAA3phase  400V352
CIMR-JT2A0001BAA3phase  200V152
CIMR-JT2A0002BAA3phase  200V159
CIMR-JT2A0004BAA3phase  200V164
CIMR-JT2A0006BAA3phase  200V190
CIMR-JT2A0010BAA3phase  200V243
CIMR-JT2A0012BAA3phase  200V260
CIMR-JT2A0020BAA3phase  200V307
CIMR-JTBA0001BAA1phase  200V139
CIMR-JTBA0002BAA1phase  200V146
CIMR-JTBA0003BAA1phase  200V156
CIMR-JTBA0006BAA1phase  200V177
CIMR-JTBA0010BAA1phase  200V216

Bảng giá biến tần yaskawa dòng T1000 điện áp 400V và 200V

Mã hàng biến tần yaskawa T1000Điện ápCông suấtĐơn giáKhối lượng
Model(V)(HD)(USD)
CIMR-TB4V0001BBA3phase  400V229
CIMR-TB4V0002BBA3phase  400V241
CIMR-TB4V0004BBA3phase  400V260
CIMR-TB4V0005BBA3phase  400V277
CIMR-TB4V0007BBA3phase  400V332
CIMR-TB4V0009BBA3phase  400V348
CIMR-TB4V0011BBA3phase  400V371
CIMR-TB4V0018ATA3phase  400V439
CIMR-TB4V0023ATA3phase  400V476
CIMR-TB4V0031ATA3phase  400V581
CIMR-TB4V0038ATA3phase  400V676

Bảng giá biến tần yaskawa dòng V1000 điện áp 400V và 200V

Bảng giá biến tần yaskawa dòng V1000 điện áp 400V

Mã hàng biến tần yaskawa V1000Dòng V1000 3 pha 400VĐiện ápCông suấtĐơn giáKhối lượng
Model(V)(HD)(USD)
CIMR-VT4A0001BAA3phase  400V0.22223.5
CIMR-VT4A0002BAA3phase  400V0.42343.5
CIMR-VT4A0004BAA3phase  400V0.752523.5
CIMR-VT4A0005BAA3phase  400V1.52703.5
CIMR-VT4A0007BAA3phase  400V2.23223.5
CIMR-VT4A0009BAA3phase  400V33443.5
CIMR-VT4A0011BAA3phase  400V3.73593.5
CIMR-VT4A0018FAA3phase  400V5.54264.5
CIMR-VT4A0023FAA3phase  400V7.54634.5
CIMR-VT4A0031FAA3phase  400V115636
CIMR-VT4A0038FAA3phase  400V156516

Mã hàng biến tần yaskawa V1000Dòng V1000 3 pha 200VĐiện ápCông suấtĐơn giáKhối lượng
Model(V)(HD)(USD)
CIMR-VT2A0001BAA3phase  200V0.12473.5
CIMR-VT2A0002BAA3phase  200V0.22563.5
CIMR-VT2A0004BAA3phase  200V0.42673.5
CIMR-VT2A0006BAA3phase  200V0.752773.5
CIMR-VT2A0010BAA3phase  200V1.12983.5
CIMR-VT2A0012BAA3phase  200V1.53503.5
CIMR-VT2A0018BAA3phase  200V2.23683.5
CIMR-VT2A0020BAA3phase  200V34753.5
CIMR-VT2A0023BAA3phase  200V3.74934.5
CIMR-VT2A0030FAA3phase  200V5.55674.5
CIMR-VT2A0040FAA3phase  200V7.56574.5
CIMR-VT2A0056FAA3phase  200V119056
CIMR-VT2A0069FAA3phase  200V1510876

 

Mã hàng biến tần yaskawa V1000Dòng V1000 1 pha 200VĐiện ápCông suấtĐơn giáKhối lượng
Model(V)(HD)(USD)
CIMR-VTBA0001BAA1phase  200V0.12212
CIMR-VTBA0002BAA1phase  200V0.22282
CIMR-VTBA0003BAA1phase  200V0.42382
CIMR-VTBA0006BAA1phase  200V0.752573.5
CIMR-VTBA0010BAA1phase  200V1.52733.5
CIMR-VTBA0012BAA1phase  200V2.23173.5
CIMR-VTBA0018BAA1phase  200V3.74523.5

Bảng giá biến tần yaskawa 2020 dòng H1000 điện áp 400V và 200V

Mã hàng biến tần yaskawa H1000Điện ápCông suấtĐơn giáKhối lượng
Model(V)(HD)(USD)
CIMR-HB4A00033phase  400V0.755154
CIMR-HB4A00053phase  400V1.55514
CIMR-HB4A00063phase  400V2.25814
CIMR-HB4A00093phase  400V3.76424.5
CIMR-HB4A00153phase  400V5.57574.5
CIMR-HB4A00183phase  400V7.58334.5
CIMR-HB4A00243phase  400V118586.5
CIMR-HB4A00313phase  400V1511916.5
CIMR-HB4A00393phase  400V18.5139410
CIMR-HB4A00453phase  400V22174725
CIMR-HB4A00603phase  400V30191832
CIMR-HB4A00753phase  400V37243245
CIMR-HB4A00913phase  400V45300445
CIMR-HB4A01123phase  400V55361750
CIMR-HB4A01503phase  400V75473750
CIMR-HB4A01803phase  400V90596685
CIMR-HB4A02163phase  400V110712795
CIMR-HB4A02603phase  400V1328125130
CIMR-HB4A03043phase  400V1608975130
CIMR-HB4A03703phase  400V18510832140
CIMR-HB4A04503phase  400V22012734250
CIMR-HB4A05153phase  400V25014669250
CIMR-HB4A06053phase  400V31520220250

Bảng giá phụ kiện biến tần yaskawa 2020

Card tốc độ, card encoder yaskawa
PRICEG   W (KG)
Model(USD)
PG-B3118
PG-X3118
PG-F3152
PG-E3152
Bộ hãm động năng yaskawa – Bracking  Unit
PRICEG   W (KG)
Model(USD)
CDBR-4030B291
CDBR-4045B346
CDBR-4220B151

Các sản phẩm phân phối kinh doanh chính :